Intekenformulier Biotope

  • 1
    Wil jij ook coƶperant worden?
  • 2
    Contact gegevens
  • 3
    Gewenste aandelen en betaalwijze

Cohousing met vluchtelingen bij BioTope, maak het mee mogelijk

Wooncoop aandelen met BioTope-kenmerk

Door wooncoop-aandelen te kopen met BioTope-kenmerk, financier je mee de bouw van deze vluchtelingenunit én zorg je er mee voor dat de huurprijs fair is en blijft.

De maatschappelijke meerwaarde van ons project is dubbel. We realiseren een betaalbare huurwoning voor een erkend vluchtelingengezin én we geven een krachtig signaal naar het beleid. Als een grote groep mensen aandeelhouder wordt van dit project, tonen we aan hoe breed het maatschappelijk draagvlak voor inclusief wonen is. Daarom hebben we jouw financiële en morele steun nodig.

Hoe werkt het precies? 

Voor € 250 heb je één aandeel. Per natuurlijke persoon kan je maximum 20 aandelen (€ 5.000) kopen. Het geld dat je voor je aandeel betaalt, stel je voor een periode van 10 jaar renteloos ter beschikking om de woonunit voor vluchtelingen in BioTope te realiseren. Na 10 jaar kan je ervoor kiezen om een dividend te ontvangen (beoogd op 2% per jaar) of om je geld terug op te vragen.

Info avond voor toekomstige investeerders

Op 26 juni organiseren we een infoavond over de fondsenwerving voor de nieuwkomersunit. Die infoavond zal plaatsvinden in de Louizazaal van Buurtcentrum Macharius-Heirnis-Scheldeoord in het Lousbergspark, Tarbotstraat 61A, Gent om 19.30u.  Je bent van harte welkom met al je vragen (en je vrienden!).  Graag wel even inschrijven via dit formulier
 

Over wooncoop

Wooncoop is een erkende coöperatie (erkenning door de Nationale Raad voor Coöperatie) en lid van coopkracht. De waarde van een aandeel is bij oprichting van de coöperatie op 27 september 2017 gesteld op €250 per aandeel.

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van wooncoop is een investering in onze coöperatie niet vrij van risico. 

Keuze
Type Aandeelhouder