• 1 Huidige: Wil jij ook coƶperant worden?
  • 2 Contact gegevens
  • 3 Gewenste aandelen en betaalwijze

De Woongenoten

Door in te tekenen op aandelen van wooncoop voor De Woongenoten, investeer je rechtstreeks in betaalbare, kwalitatieve huurwoningen voor een financieel kwetsbaar doelpubliek bv vluchtelingen die in de zuidrand van Antwerpen wonen. De coöperatie koopt namelijk woonentiteiten en renovatiepanden om dit te realiseren. 
Dankzij jouw steun als coöperant kunnen we onze projecten financieren en zo onze plannen waarmaken. 

Wanneer je investeert in wooncoop: 

  • Steun je duurzaam en prettig wonen in een stedelijke omgeving in Vlaanderen 
  • Maak je het gemakkelijker voor mensen om in hun eentje op de woonmarkt te komen 
  • Geef je mensen een kans om levenslang flexibel te wonen 
  • Steun je democratisch en transparant huren 
Wanneer je een aandeel koopt van wooncoop, onderschrijf je onze visie en ga je akkoord om onze statuten te respecteren. 

We vinden het belangrijk dat jullie met ons meedenken. Als coöperant word je uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Lees meer over het bestuur van wooncoop in de oprichtingsakte.
 

Voordelen voor investeerders

Normaal beoogt wooncoop voor investeerders die niet huren bij wooncoop (dus C-aandeelhouders) jaarlijks 2% dividend. Voor wie deelneemt via De Woongenoten ligt dat anders, omdat zij hun panden - via wooncoop cvba - aan financieel kwetsbare mensen verhuren.
Minder kosten voor een pand betekent ook automatisch een lagere huur. U kiest hier voor aandelen zonder dividend en draagt zo bij tot een lagere huurprijs. Uw opbrengst ligt op ethisch vlak.

Het gaat hier om een engagement voor de eerste 5 jaar. Na die periode kunt u terug kiezen.

Over wooncoop

Wooncoop is een erkende coöperatie (erkenning door de Nationale Raad voor Coöperatie) en lid van Coopkracht vzw. 

Waarde wooncoop aandelen 

De waarde van een aandeel is bij oprichting van de coöperatie op 27 september 2017 op €250 gesteld. 

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van wooncoop is een investering in onze coöperatie niet vrij van risico. Er zal tussen 22/10/19 en 21/10/20 niet meer dan € 5.000.000 worden opgehaald via c-aandelen. 

Keuze
shareholder_number
Type Aandeelhouder