• 1 Huidige Wil jij ook coƶperant worden?
  • 2 Contact gegevens
  • 3 Gewenste aandelen en betaalwijze

Zandloperstraat 

Door in te tekenen op aandelen van wooncoop, investeer je rechtstreeks in betaalbare, kwalitatieve huurwoningen in een stedelijke omgeving. De coöperatie koopt namelijk bouwgrond en renovatiepanden om dit te realiseren. 
Dankzij jouw steun als coöperant kunnen we onze projecten financieren en zo onze plannen waarmaken. 

Wanneer je investeert in wooncoop: 

  • Steun je duurzaam en prettig wonen in een stedelijke omgeving in Vlaanderen 
  • Maak je het gemakkelijker voor mensen om in hun eentje op de woonmarkt te komen 
  • Geef je mensen een kans om levenslang flexibel te wonen 
  • Steun je democratisch en transparant huren 
Wanneer je een aandeel koopt van wooncoop, onderschrijf je onze visie en ga je akkoord om onze statuten te respecteren. 

We vinden het belangrijk dat jullie met ons meedenken. Als coöperant word je uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Lees meer over het bestuur van wooncoop in de oprichtingsakte.
 

Voordelen voor investeerders

wooncoop beoogt een rendement van gemiddeld 2% per jaar, hetzij via dividend, hetzij via waarde-aangroei van het aandeel. In de huidige startfase van wooncoop is winst moeilijk haalbaar en zal het het rendement lager liggen. Daarom kijkt wooncoop op een wat langere termijn, en streven we ernaar het gemiddelde van 2% per jaar te halen voor kapitaal dat ons voldoende lang ter beschikking wordt gesteld. Coöperanten die wonen bij wooncoop komen niet in aanmerking voor dividend, maar ontvangen wel een ristorno (korting) op de woonkost.

Over wooncoop

wooncoop is een erkende coöperatie (erkenning door de Nationale Raad voor Coöperatie) en lid van coopkracht. 

Waarde wooncoop aandelen 

De waarde van een aandeel is bij oprichting van de coöperatie op 27 september 2017 gesteld op €250 per aandeel. 

Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van wooncoop is een investering in onze coöperatie niet vrij van risico. Er zal tussen 22/10/19 en 21/10/20 niet meer dan € 5.000.000 worden opgehaald via c-aandelen.

Keuze
shareholder_number
Type Aandeelhouder